Mikrokal Kalsit Hammadde

Kalsit ya da diğer adıyla kalsiyum karbonat (CaCO₃), cam parıltılı, saydam, kolay kırılabilen, Mohs sertlik çizelgesine göre sertliği 3, özgül ağırlığı 20 °C’da 2,6 – 2,8 gr/cm3’dür ve mikronize boyutlarda öğütüldükten sonra boya, kağıt, plastik v.b. birçok sektörde beyazlık, ucuzluk ve kazandırdığı özellikler nedeniyle mümkün olduğu kadar fazla kullanılan bir dolgu maddesidir.

Kalsit, sanayi toplumlarında kendi ülkelerinden ya da ithalat yoluyla elde edilip ürünlere katılmaktadır ve ne kadar çok tüketilirse sanayiinin o kadar gelişmiş olduğunun göstergesidir.

 

Endüstri için hazırlanacak CaCO₃ için aranılan başlıca özellikler şunlardır.

  • Kaynağın kullanım alanına ve limanlara yakınlığı
  • Söz konusu kaynağın rezervi
  • Kimyasal saflığı ve içerdiği safsızlıklar
  • Homojenitesi
  • Beyazlığı

 

Kalsit Nedir?

 

Kalsit karbonatlı kayaçları oluşturan ve kimyasal formülü CaCO₃ olan endüstriyel bir mineraldir. Çeşitli şekillerde kristalleşebilen mineral, camsı parlaklıkta ve renksiz saydam yapıdadır. Öğütüldüğünde beyaz renkli bir toz elde edilir. Kalker ya da kireç taşı olarak adlandırılan karbonatlı kayaçlar suyun doğrudan kristalleşmesi veya deniz canlılarının kabuklarının birikip sıkışması ile oluşmuştur.

Kireç taşları grubunda yer alan saf kalsit, dolomit ve aragonit temiz ve beyazdır ancak safsızlığı bozan katkılar sebebiyle sarımsı kahverengi ve gri renkler alabilmektedir.

Öğütülmüş kalsiyum karbonat (GCC) endüstriyel mineral olarak çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu mineralin kullanımı sırasında kalitesini tanımlayan üç niteliği vardır. Bunlar tane çapı, renk ve kimyasal saflığıdır. Bu özellikler mineralin herhangi bir uygulamadaki uygunluğunu tariflemektedir.

Kalker taşının renkleri parlak bir beyazdan açık griye kadar yayılmakta ve kalsiyum karbonat içeriği ise %80-99.9 arasında değişmektedir. Kalsiyum karbonat sert bir mineral değildir. Saf kalsitin sertliği Moh’s skalasına göre 3 civarındadır. İçerdiği silika miktarı kalsitin sertliğini Moh’s skalasında 4’e kadar yükseltebilmektedir.

 

Kalsit Kullanım Alanları Hakkında Bilgi Edinmek İçin LütfenTıklayın!